(+36) 30 959 9955 | info@digiterra.hu | gpscsomagok.hu

Mobil térinformatikai megoldások mindenkinek

SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ SZERZŐDÉS

A jelen felhasználási szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya a DigiTerra szoftverek felhasználói jogának rendelkezésre bocsátása.

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL! A jelen DigiTerra Végfelhasználói Licensz Szerződés (a továbbiakban: VLSZ) Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a DigiTerra Informatikai és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: DigiTerra Kft.) között létrejött jogilag kötelező megállapodás a fent azonosított szoftvertermék tárgyában, amely számítógépes szoftvert tartalmaz, és ezen felül tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és képernyőn megjelenő (on-line) vagy elektronikus dokumentációt is (a továbbiakban SZOFTVERTERMÉK). A SZOFTVERTERMÉK fogalma magában foglalja a DigiTerra Kft. által Önnek szállított eredeti SZOFTVERTERMÉK bármilyen frissítését és kiegészítését is. A SZOFTVERTERMÉKKEL szállított bármilyen olyan szoftver használata, amelyhez külön végfelhasználói licensz szerződés tartozik, e külön licensz szerződés előírásainak hatálya alá tartozik. A SZOFTVERTERMÉK telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével vagy bármilyen egyéb módon történő használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen VLSZ feltételeit. Amennyiben Ön a jelen VLSZ feltételeit nem fogadja el, a SZOFTVERTERMÉKET nem telepítheti, nem másolhatja és nem használhatja, visszajuttathatja azonban a DigiTerra Kft.-hez, mely esetben a teljes vételár visszajár.

A SZOFTVERTERMÉK LICENSZE

A SZOFTVERTERMÉK szerzői jogi, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A SZOFTVERTERMÉK megvásárlásával arra felhasználási jogot (licenszet) szerez, tulajdonjogot azonban nem.

1. A LICENSZ TERJEDELME

Jelen VLSZ az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

 Alkalmazás jellegű szoftver. Ön jogosult a SZOFTVERTERMÉKNEK, illetve annak ugyanazon operációs rendszerre készült bármely korábbi verziójának egy példányát egyetlen számítógépre, munkaállomásra, terminálra, hordozható számítógépre, vagy egyéb elektronikus eszközre (pl. PDA) telepíteni, a felsorolt eszközökön használni, elérni, megjeleníteni, illetve más módon működtetni (a továbbiakban MŰKÖDTETÉS). Azon SZÁMÍTÓGÉP elsődleges felhasználója, amelyen a SZOFTVERTERMÉK MŰKÖDIK, jogosult a SZOFTVERTERMÉKBŐL hordozható számítógépen történő saját kizárólagos használatára egyetlen másolatot készíteni.
A SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó licensz különböző SZÁMÍTÓGÉPEKEN egyidejűleg nem használható, több SZÁMÍTÓGÉP között nem osztható meg.

Licenszcsomag. Amennyiben jelen VLSZ egy DigiTerra licenszcsomag része, a SZOFTVERTERMÉK számítógépszoftver-részeit több példányban is telepítheti, illetve használhatja, az engedélyezett példányszámig vagy egyéb módon meghatározott terjdelemben.

Jogfenntartás. Az összes, jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jogot a DigiTerra Kft. fenntartja.

 

2. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Demo szoftver. Ha a SZOFTVERTERMÉK nincs regisztrálva, a jelen VLSZ más szakaszaiban leírtakra tekintet nélkül a SZOFTVERTERMÉK csak bemutató tartására, tesztelésre vagy értékelésre használható, és azt semmilyen módon sem értékesítheti vagy ruházhatja át ellenérték fejében.

A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások. A SZOFTVERTERMÉKET tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

Az alkotóelemek elkülönítése. A hasznosítási jog a SZOFTVERTERMÉKRE mint egységes termékre érvényes, alkotóelemei nem különíthetőek el egynél több SZÁMÍTÓGÉPEN történő felhasználás céljából.

Védjegyek. Jelen VLSZ nem biztosít semmilyen, a DigiTerra szolgáltatási védjegyéhez kapcsolódó jogot.

Bérlet. A SZOFTVERTERMÉKET nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe vagy lízingbe, illetve más módon nem adhatja át másik felhasználónak.

Terméktámogatás. A DigiTerra Kft. a SZOFTVERTERMÉKHEZ kapcsolódó terméktámogatást biztosíthat az Ön részére (a továbbiakban Terméktámogatás). A Terméktámogató szolgáltatások részeként rendelkezésre bocsátott minden kiegészítő szoftverkód a SZOFTVERTERMÉK részét képezi, és a jelen VLSZ feltételeinek és rendelkezéseinek a hatálya alá tartozik. Az Ön által a Terméktámogatási szolgáltatások részeként a DigiTerra Kft.-hez eljuttatott műszaki adatokat a DigiTerra Kft. saját üzleti céljaira felhasználhatja, beleértve a terméktámogatást és fejlesztést is. A DigiTerra Kft. nem használja fel ezeket az adatokat oly módon, hogy az Ön személye azonosítható legyen.

A szoftver átruházása. A SZOFTVERTERMÉK jogszerű felhasználója a SZOFTVERTERMÉKET jogutódjára véglegesen átruházhatja.

A használati jog megszűnése. Az egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a DigiTerra Kft. a jelen VLSZ-t felmondhatja, amennyiben Ön a jelen VLSZ-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ebben az esetben Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a SZOFTVERTERMÉK összes példányát és alkotóelemét.

 

3. FRISSÍTÉSEK

Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK megjelölése frissítés, a SZOFTVERTERMÉK használatához a DigiTerra Kft. által frissítésre jogosítóként elismert termék jogszerű licenszével kell rendelkeznie. A frissítés megjelölés SZOFTVERTERMÉK a frissítési alapként szolgáló termék helyébe lép és/vagy kiegészíti azt. Az így létrejövő frissített terméket csak a jelen VLSZ előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK az Ön által korábban egységes termékként licenszbe vett szoftvercsomag egyik elemének frissítése, a SZOFTVERTERMÉKET kizárólag az egységes programcsomag részeként használhatja, illetve ruházhatja át, azt egynél több számítógépen történő használatra nem különítheti el.

 

4. SZERZŐI JOG

A SZOFTVERTERMÉK (beleértve többek között a SZOFTVERTERMÉKBE beépített képeket, szöveget), az összes írásos dokumentáció és a SZOFTVERTERMÉK összes másolatának szerzői joga és ezen szellemi alkotásokkal kapcsolatos valamennyi jog a DigiTerra Kft.-t illeti meg. A SZOFTVERTERMÉK használata során hozzáférhető tartalomra vonatkozó minden szerzői és szellemi alkotásokkal kapcsolatos más jog az adott tartalom jogtulajdonosát illeti, és ezen tartalmat szerzői jogi és a szellemi alkotásokra vonatkozó más jogszabályok és nemzetközi egyezmények védik. A jelen VLSZ ezen tartalom vonatkozásában felhasználási jogot nem biztosít az Ön számára. A SZOFTVERTERMÉK elektronikus formátumú dokumentációját több példányban kinyomtathatja.

 

6. BIZTONSÁGI MÁSOLAT

A SZOFTVERTERMÉK egy példányának a jelen VLSZ szerinti telepítését követően, kifejezetten archiválási és biztonsági célra megtarthatja a SZOFTVERTERMÉK DigiTerra Kft. által szállított eredeti adathordozóját. Ha az eredeti adathordozóra a SZOFTVERTERMÉKNEK a SZÁMÍTÓGÉPEN való használatához szükség van, kizárólag biztonsági másolat vagy archiválás céljára, a SZOFTVERTERMÉKRŐL egy másolat készíthető. A jelen VLSZ-ben kifejezetten engedélyezett eseteken kívül nem készíthet másolatot a SZOFTVERTERMÉKRŐL vagy a SZOFTVERTERMÉKHEZ tartozó nyomtatott anyagokról.

 

Garanciavállalás

KÉRJÜK, OLVASSA EL A GARANCIÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT!

 

GARANCIA. A DigiTerra Kft. garanciát vállal arra, hogy: (a) a SZOFTVER az átvételt követő egy éven (1 éven) át alapvetően a mellékelt termékhasználati dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni, valamint (b) minden a Digiterra Kft. által nyújtott terméktámogatás alapvetően megfelel a vonatkozó termékhasználati dokumentációban foglaltaknak, továbbá a DigiTerra Kft. szakemberei minden kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítést megtesznek az esetlegesen felmerülő problémák megoldására.

 

VÁSÁRLÓI JOGORVOSLATOK. DigiTerra Kft. maximális garanciavállalása és az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége – a DigiTerra Kft. választásának megfelelően - az alábbiakra terjed ki: (a) a befizetett vételár visszatérítése, vagy (b) a SZOFTVER kicserélése vagy kijavítása, amelyet a DigiTerra Kft. részére a vásárlást bizonyító számlával együtt visszajuttat. Jelen Garancia érvényét veszti, amennyiben a SZOFTVER hibája balesetből vagy nem a rendeltetésszerű, illetve nem az előírásoknak megfelelő használatból ered. A reklamáció és csere során adott SZOFTVERRE vonatkozó garancia az eredeti garanciabéli fennmaradó időtartamra, illetve ha ez kevesebb, mint harminc (30) nap, akkor harminc (30) napra áll fenn.

 

TOVÁBBI GARANCIA KIZÁRÁSA. DIGITERRA KFT. A JOGALKALMAZÁSBAN MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN ELZÁRKÓZIK MINDEN TOVÁBBI KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIAVÁLLALÁSTÓL A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, A KÜLÖNLEGES CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGOT ÉS A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYÉT. E GARANCIA MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS RENDELKEZHET TOVÁBBI JOGOKKAL IS.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A DIGITERRA KFT. ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET EGYEDI, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYSZERŰ KÁRÉRT (ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY EGYÉB ANYAGI VESZTESÉGBŐL FAKADÓ KÁRÉRT SEM), AMELY A SZOFTVERTERÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL, VAGY A TERMÉKTÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSÁBÓL, ILLETVE ANNAK ELMULASZTÁSÁBÓL ERED, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A DIGITERRA KFT-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. HACSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELŐÍRÁSAI NEM HATÁROZNAK MEG NAGYOBB ÖSSZEGET, A DIGITERRA KFT. TELJES FELELŐSSÉGE ÉS A JELEN VLSZ ALAPJÁN AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KÁRTALANÍTÁSA SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A SZOFTVERTERMÉKÉRT VALÓSÁGOSAN KIFIZETETT ÖSSZEGET.

 

[profiler]
Memory usage: real: 12320768, emalloc: 11833824
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem